Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 10, październik 2014

Temat numeru:
Sługa Boży August kard. Hlond
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Prorok na nasze czasy
W piątek, 22 października 1948 r. w Warszawie umierał kard. August Hlond, Prymas Polski, dziś kandydat do chwały ołtarzy. Mówimy, że był duchowym przywódcą narodu i wybitnym mężem stanu. Czym sobie (...).
Czytaj więcej »
Tomasz Serwatka
Ducha nie wolno gasić! Aktualność nauczania społecznego Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda

Jest uderzające, że kiedy po 82 latach czytamy prymasowski list pasterski z 23 kwietnia 1932 roku, datowany z Gniezna, „O chrześcijańskie zasady (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Kozioł SChr
Sługa Boży August Hlond w drodze do chwały ołtarzy

Warto przypomnieć
Choć proces beatyfikacyjny kard. Augusta Hlonda formalnie rozpoczął się w 1991 roku, już w chwili śmierci Prymasa Polski (22 października 1948 roku) wiele współczesnych (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Filipowicz
Hymny Liturgii Godzin cz. II. Hymny w odnowionej liturgii godzin

W poprzednim numerze „Mszy Świętej” mieliśmy okazję prześledzić, w jaki sposób powstały hymny brewiarzowe. Miały one swoją historię, naznaczoną czasami dynamicznego (...).
Czytaj więcej »

o. Stanisław Przepierski OP
Nauczanie św. Jana Pawła II o różańcu – 10 kroków dobrej medytacji

Św. Jan Paweł II widzi różańcowe rozważania jako kontemplacyjne poznawanie Chrystusa z duchową pomocą Maryi, niejako Jej Sercem. Takie ujęcie to jakby maryjna aplikacja (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Filipowicz
Arcykapłan Nowego Przymierza

Starotestamentalne początki
Urząd kapłana istniał w starożytnym Izraelu, podobnie jak w całym antycznym świecie. Bardzo często funkcje kapłańskie pełnił król. Podstawową funkcją kapłana było (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Chrystus jak Owoc jabłoni

Tak, tak. Rzecz ma być o jabłku właśnie. Powiesz, Czytelniku: „Nic pospolitszego nad jabłko” i będziesz miał rację. Możesz także sparafrazować klasyka i rzec: „Jabłko jakie jest – każdy (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Borowiec
Śpiew na komunię

Omawiając w poprzednim naszym rozważaniu cechy śpiewu na przygotowanie darów, zwróciliśmy uwagę na formę responsorium, które jest źródłem, w pewnym sensie archetypem tego śpiewu. Respons w swej (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Zanim stanę przy ołtarzu

Króluj nam, Chryste!
Uczestnictwo we Mszy Świętej może spowszednieć (w tym złym znaczeniu) i stać  się kolejnym przykrym obowiązkiem. Stąd nieustannie winniśmy przypominać sobie, czym jest Eucharystia; (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Ministrant to człowiek stałego charakteru

Przed kilkoma dniami powróciłem do czytania Dzieł, w których zebrane są niektóre przemówienia, odezwy, listy kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, założyciela Towarzystwa Chrystusowego (...).
Czytaj więcej »

ks. Krzysztof Porosło
Okres zwykły jest niezwykły

Kiedy w kościołach pojawiają się ornaty zielonego koloru, to ewidentny znak, że rozpoczął się tak zwany okres zwykły, nazywany również okresem „w ciągu roku”. Przymiotnik „zwykły” nie (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek
IDŹCIE I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Parafia, na terenie której obecnie mieszkam, jest prowadzona przez Zgromadzenie Słowa Bożego, co sprawia, że często gościmy u siebie polskich misjonarzy przybywających (...).
Czytaj więcej »

ks. Mariusz Sokołowski SChr
„Wierzę w Boga, jestem Polakiem” Rozmowy z Polonią

„Wierzę w Boga, jestem Polakiem” – to tytuł dwóch płyt CD wydanych przez księży chrystusowców, a dokładnie przez Polską Misję Katolicką w Bochum (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Polacy na Ukrainie. Najstarsze w Kijowie

Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adama Mickiewicza (KPSKO) powstało w roku 1989 i jest dziś najstarszą polską organizacją w stolicy Ukrainy. Jego siedziba znajduje się w centrum (...).
Czytaj więcej »