Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

"Msza Święta" nr 02, kwiecień - maj - czerwiec 2024

Temat numeru:
.
ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Wiara umacnia się, gdy jest ożywiana i przeżywana...

„Przyjmijcie światło Chrystusa… Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski, Tarnów
Uczestniczę w życiu Kościoła – przez liturgię

Naszym pierwszym zadaniem chrześcijańskim, wynikającym z udziału w życiu Kościoła i zarazem tworzącym to życie, jest czcić Boga. To zadanie obrazują i podkreślają jego (...).
Czytaj więcej »

ks. Krystian Sammler, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, asystent kościelny Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, Poznań
Wspólnota Kościoła – dom i przestrzeń dla każdego człowieka

Ogólnopolski program duszpasterski na rok 2023/2024 akcentuje wezwanie do zaangażowania w życie Kościoła, zachęca do niego i pokazuje, że jedną z form (...).
Czytaj więcej »

ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Odnowa liturgii godzin według Konstytucji Sacrosanctum Concilium (KL 83-101)

Liturgia godzin towarzyszy Kościołowi od samego początku. Sam Jezus bardzo często modlił się do Ojca, a Apostołowie, patrząc na Mistrza i słuchając (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Liturgia a pobożność pozaliturgiczna

Często przywoływany fragment Konstytucji liturgicznej Soboru Watykańskiego II nazywa liturgię szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, oraz źródłem jego mocy (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Koczaj SChr, Mundelein (USA)
Msza Święta jako znak sprzeciwu. Zbawcza Ofiara i ludzka pycha

Św. Augustyn w jednej ze swoich najsłynniejszych myśli wskazał niepokój jako stan właściwy ludzkiemu sercu, które nie znajduje odpoczynku w Bogu. (...).
Czytaj więcej »

ks. Piotr Ostański, Poznań
Papirusy, pergaminy… A atrament?

Pisząc do kogoś list, miło jest dołączyć na końcu słowa z Trzeciego Listu św. Jana Apostoła: Wiele mógłbym ci napisać, ale nie chcę użyć atramentu i pióra. Mam bowiem (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Melczewski SChr, Calgary (Kanada)
Czytając Psalmy. Szczęśliwy człowiek... (Ps 1,1)

Psalm 1 tak naprawdę zbudowany jest na dwóch prostych wersetach (Ps 1,1-2): „Szczęśliwy człowiek” – i trzy kropki. Cała reszta to nic innego, jak Boży (...).
Czytaj więcej »

ks. Mateusz Socha SChr, Poznań
Szaty liturgiczne i inne przedmioty (cz. 6)

Króluj nam, Chryste – zawsze i wszędzie!
W ostatnim artykule omówiliśmy jedną z najbardziej charakterystycznych szat liturgicznych, jaką jest ornat. Bogactwo (...).
Czytaj więcej »

ks. Paweł Bortkiewicz SChr, Poznań
Ewangelia i polityka

W bieżącym roku przypada 45. rocznica pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny. Ta pielgrzymka stała się zaczynem narodzin solidarności, bezkrwawej rewolucji i odzyskania suwerenności przez (...).
Czytaj więcej »

ks. Dawid Stelmach, Poznań
Mikro-pomysły dla parafii

Ponad 20 lat temu Jan Paweł II w okolicznościowym przemówieniu do wykładowców i studentów Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną (31.05.2001) nawiązał do początków tego Instytutu. (...).
Czytaj więcej »

ks. Łukasz Wacław, Poznań
Ogólne zasady obowiązujące przy wyborze chrzestnych

Mając na uwadze wielowiekowy zwyczaj wyboru rodziców chrzestnych oraz odpowiedzialność, jaka na nich ciąży względem osoby przyjmującej chrzest, a także całej wspólnoty (...).
Czytaj więcej »

s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Ks. Antoni Hlond SDB (Chlondowski) – kapłan i muzyk, który uczestniczył we wspólnocie Kościoła (cd.)

Szeroko pojęta działalność ks. Antoniego Hlonda wycisnęła niezatarte znamię na reformie muzyki kościelnej zapoczątkowanej (...).
Czytaj więcej »

Liliana Florek, Brzegi
Miejsce ludzi młodych w Kościele. Katecheza o uczestnictwie we wspólnocie Kościoła dla młodzieży

Drodzy Opiekunowie i Animatorzy grup parafialnych oraz Liderzy wspólnot i ruchów charyzmatycznych!

Czytaj więcej »