Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do archiwum

Numer archiwalny miesięcznika "Msza Święta"

"Msza Święta" nr 07, lipiec 2018

Temat numeru:
Kalendarz Liturgiczny
W celu zakupu tego numeru skontaktuj się z Wydawnictwem
ks. Jan Hadalski SChr
Calendarium
Polskie słowo „kalendarz” pochodzi od łacińskiego „calendarium”, a to z kolei od słowa „calo”, które znaczy: „zwołuję”, „ogłaszam”. W starożytnym bowiem Rzymie co miesiąc zwoływano (...).
Czytaj więcej »
ks. Maciej Przybylak
Święto Przemienienia Pańskiego

Historia święta i kultu

Tradycyjnie przez przemienienie Pańskie rozumie się wydarzenie z życia naszego Zbawiciela, które zostało opisane w trzech Ewangeliach synoptycznych. Według przekazu Nowego Testamentu (...).
Czytaj więcej »

ks. Maciej Zachara MIC
Bóg a historia

W apologetycznym Liście do Diogneta (koniec II w.) nieznany z imienia chrześcijanin tak pisze na temat obecności chrześcijan w świecie: „Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, (...).
Czytaj więcej »

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
OGÓLNE NORMY ROKU LITURGICZNEGO I KALENDARZA (1969) (fragment)

ROZDZIAŁ II – KALENDARZ

TYTUŁ I

KALENDARZ I OBCHODY, KTÓRE NALEŻY DO NIEGO WPISAĆ

48. Rozkład obchodów w roku liturgicznym reguluje kalendarz. Kalendarz (...).
Czytaj więcej »

ks. Tomasz Bać
Niedziela i Eucharystia: obowiązek, przywilej czy prawo?

Słowa Chrystusa „[…] to czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19) wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy zostały przez Apostołów przyjęte i zrozumiane jako nakaz celebracji (...).
Czytaj więcej »

ks. Adam Prozorowski
Szabat

Najprawdopodobniej dla jakiejś części czytelników „Mszy Świętej” szabat kojarzy się ze sporami, jakie rozgrywały się między Jezusem a Jego przeciwnikami. Innym może kojarzyć się z zabawnymi żydowskimi dowcipami, które (...).
Czytaj więcej »

ks. Jan Szymczyk
Religijna funkcja mowy ciała człowieka

„Ileż to razy płakałem, słuchając hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twego Kościoła. Głosy te wlewały się do moich uszu, a gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, (...).
Czytaj więcej »

ks. Janusz Królikowski
Nowe życie w Duchu (1)

Lava quod est sordidum,

riga quod aridum,

sana quod est saucium.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

 

„Uczynki ciała”

Dwie kolejne zwrotki (...).
Czytaj więcej »

ks. Jarosław Staszewski SChr
Natchnieni Duchem Świętym

Historii Kościoła nie sposób pojąć bez Boga – tłumaczył cierpliwie Papież Franciszek w niedawno wydanym wywiadzie, przeprowadzonym z Ojcem Świętym przez jednego z laickich francuskich dziennikarzy. Tradycję – (...).
Czytaj więcej »

ks. Bogusław Grzebień
Duch przenika wszystko

Śpiewanie jest starsze od mowy. Zanim człowiek zaczął mówić, śpiewem wyrażał swoje wewnętrzne uczucia. Natomiast muzyka, jak pisał Harnoncourt, „jest świadomie wybranym i wytworzonym wydarzeniem śpiewającym, złożonym (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Obrzędy Komunii Świętej (1) – Modlitwa Pańska

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego w numerze 80. mówi: „Ponieważ celebracja Eucharystii jest ucztą paschalną, wypada, aby zgodnie z nakazem Pana wierni należycie usposobieni przyjmowali (...).
Czytaj więcej »

ks. Marcin Stefanik SChr
Charyzmaty

Wśród wypowiedzi o osobach z jakimiś szczególnymi darami, talentami, umiejętnościami pojawia się określenie, że jest to „osoba charyzmatyczna”. Od razu skłania nas to do patrzenia na taką osobę w kontekście jej (...).
Czytaj więcej »

ks. Łukasz Szczeblewski
Św. Benedykta, opata, patrona Europy (święto)

„Ojciec cywilizacji europejskiej”, „patron Europy”, „szaleniec Boży” czy „Święty Zakonodawca” – to tylko niektóre z określeń jednego z największych (...).
Czytaj więcej »

Leszek Wątróbski
Jubileusz 60-lecia pracy duszpasterskiej w Ameryce Południowej. O chrystusowcach w Brazylii

Z ks. Kazimierzem Długszem SChr, przełożonym Prowincji Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Ameryce Południowej, rozmawia Leszek Watróbski.

 

Brazylia (...).
Czytaj więcej »