Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Nadolski SChr
Psalm responsoryjny - słowo Boże śpiewane

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2009

W rozważaniach dotyczących liturgii Mszy Świętej warto zatrzymać się nad psalmem responsoryjnym, aby przypomnieć jego zasadnicze funkcje w liturgii słowa Bożego, a poprzez to żywiej i świadomiej w niej uczestniczyć.

Przywykliśmy mówić, że nauczanie Kościoła, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, wyjątkowo dowartościowało słowo Boże, w tym Psałterz, z którego czerpiemy teksty psalmów. Dowartościowanie to jest czymś oczywistym. Także na ostatnim – XII Zwyczajnym Synodzie Biskupów, który odbył się w Rzymie, w dniach 2-26 października 2008 roku, refleksja uczestników dotyczyła problemu ujętego w temacie głównym: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła.

Psalm responsoryjny jest tekstem kerygmatycznym, stanowi przecież proklamację słowa Bożego. To jest słowo Boże przekazywane zgromadzonym w innej formie – w formie wypowiedzi śpiewanej. Taka forma stosowana była już w antycznych szkołach mówców. Słynny orator Cyceron uczył właśnie wygłaszania ważnych tekstów za pomocą śpiewu. Podobnie było w synagogach, gdzie inspiracje znajdowali wyznawcy Chrystusa, a św. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru