Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Leszek Slipek
Proboszcz podpowiada. W styczniu warto by...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2010

NOWY ROK
W dniu, który jest początkiem roku cywilnego śpiewamy hymn: O Stworzycielu Duchu, przyjdź. Duch Święty kieruje myślami i działaniem każdego wiernego w jego osobistym życiu oraz całych wspólnot chrześcijańskich w ciągu rozpoczynającego się kolejnego roku. Warto modlić się też o pokój zewnętrzny, między narodami, który ciągle w wielu miejscach świata z taką łatwością jest lekceważony. Ale warto też modlić się o ten pokój wewnętrzny, w sercu każdego człowieka. Niewyczerpanym źródłem pokoju jest wiara, wierność Chrystusowi, jest Eucharystia, która zawsze kończy się rozesłaniem: Idźcie w pokoju Chrystusa!

1 stycznia -
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Matka Boża jest nam dana po to, aby pomagała być wiernymi Chrystusowi. W czasie Mszy Świętej, przed błogosławieństwem, możemy uroczyście zwrócić się w modlitwie do Matki Bożej, prosząc o umocnienie nas, gotowych do pracy dla rozszerzania Królestwa Jej Syna; prosząc o wyjednanie u Chrystusa tej łaski, aby nigdy nie zabrakło nam odwagi do dawania o Nim świadectwa w różnych dziedzinach i godzinach życia. Mogłaby to być taka na przykład modlitwa (inspirowana myślami biskupa Tonino Bello):

Święta Maryjo, daj nam radość
uchwycenia nadziei nowego czasu
nawet między mgłami świtu.
Nie dozwól, aby zadrżał nam głos,
gdy ośmielamy się ogłaszać
nadejście lepszych czasów
na przekór licznym grzechom,
które czynią świat starym.
Nie dozwól,
aby lament przeważał nad zachwytem,
aby zniechęcenie
przeważało nad działaniem,
aby sceptycyzm przygniótł entuzjazm,
i aby ciężar przeszłości
przeszkodził nam zaufać przyszłości.
Święta Maryjo,
błagamy Cię, abyś stała blisko nas,
gdy zagrażać będzie nam
ból, ciężka próba, desperacja,
a nad naszym życiem
przeważać będą ciemne chmury niepokoju,
chłód rozczarowania.
Napełnij przyjacielską obecnością
gorzki czas tych, którzy będą samotni.
W nocy nie zostawiaj nas samych
z naszymi lękami.
Maryjo, módl się za nami,
aby w nowym roku nie brakowało
w naszym życiu czasu
na bliski kontakt z Bogiem
i dla każdego człowieka,
który znajdzie się na naszej drodze życia.
Spraw, aby nasze ścieżki, podobnie jak Twoje,
stały się narzędziami
komunikowania z ludźmi,
a nie były barierami, w obrębie
których zapewniamy sobie samotność.
Pomóż nam zawierzyć Bogu.
Bądź zawsze blisko nas.

6 stycznia - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Z uroczystością Epifanii związane jest znaczenie drzwi krzyżem Chrystusa, cyfrą nowego roku oraz inicjałami C + M + B (Christus mansionem benedicat). Dobrze by było, żeby gesty te były wykonywane przez dzieci w towarzystwie starszych. Jest to znakomita okazja do rozmowy z dziećmi o miejscu Chrystusa w życiu każdego człowieka i w życiu rodziny.

Uroczystość Trzech Króli zachęca nas do solidarności na rzecz wszystkich biedniejszych od nas, którzy, podobnie jak Mędrcy, pochodzą z dalekich stron. Jest to okazja do zbiórki ofiar na cele misyjne.

Bardzo cenna też jest sugestia Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, aby w Objawienie Pańskie uroczyście zapowiedzieć Paschę i główne święta roku liturgicznego. „Uroczystość ta bowiem pomaga wiernym w odkrywaniu wzajemnego związku między Epifanią a Paschą Chrystusa oraz ukierunkowania wszystkich świąt na tę jedną najważniejszą uroczystość w chrześcijaństwie, czyli na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego”. Taka zapowiedź pomogłaby wiernym uświadomić sobie, że wszystkie święta koncentrują się wokół tego najważniejszego święta chrześcijaństwa.

10 stycznia - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
W tę niedzielę warto podziękować Trójcy Przenajświętszej za swój chrzest. Warto przypomnieć sobie datę swojego chrztu, zapisać ją na kartce, którą podczas Mszy Świętej wrzucimy do specjalnego koszyczka, przygotowanego obok wyjątkowo strojnych tego dnia chrzcielnicy i płonącego paschału. Ten wymowny gest warto uczynić rodzinnie, zwłaszcza tam, gdzie są mniejsze dzieci, aby utrwalała się pamięć o własnym chrzcie, o dziecięctwie Bożym.

18-25 stycznia - TYDZIEŃ EKUMENICZNY
Proponuję trzy wieczory w ramach modlitwy o jedność chrześcijan.
Pierwszego dnia ta modlitwa skupiałaby się wokół Matki Bożej, co podkreślałoby wspólnotę z Kościołem prawosławnym.
Drugiego dnia, w ramach celebracji słowa Bożego, akcentowane by było w szczególny sposób miejsce Pisma Świętego w życiu chrześcijanina, co łączyłoby nas przede wszystkim z protestantami.
Trzeci dzień modlitw skupiałby uwagę na Eucharystii, która jest sercem naszego Kościoła.

28 stycznia - WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU
Do tego korpulentnego i cichego Świętego zwracają się o pomoc ci, którzy chcą się uchronić od pokus cielesnych.
Warto przypomnieć nie tylko to, że św. Tomasz jest patronem uniwersytetów katolickich, szkół i uczniów. Jemu Kościół zawdzięcza hymn ku czci Najświętszego Sakramentu: Przed tak wielkim Sakramentem. Ten dzień jest dobrą okazją, aby rozważyć treść zawartą w tej pięknej pieśni.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru