Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek
Przyjaciel i ojciec młodzieży. Katecheza o świętym Janie Bosko dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2010

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
W całym Kościele katolickim nadal obchodzony jest Rok Kapłański. Klimat, który mu towarzyszy, sprzyja nawiązywaniu do znanych nam z historii Kościoła wzorów życia kapłańskiego. Jednym z nich jest zapewne święty Jan Bosko, kapłan, wychowawca, pisarz, wydawca, podróżnik, propagator misji zagranicznych, założyciel instytutów zakonnych, pionier prasy katolickiej, wybitny pedagog, twórca chrześcijańskiej szkoły zawodowej, ojciec sierot i opuszczonych chłopców, inicjator apostolstwa laikatu, ale przede wszystkim człowiek oddany całkowicie Panu Bogu. Wszystkie te cechy i działania składają się na obraz niezwykłej osoby, którą warto przedstawić naszym dzieciom.

PRZYJACIEL I OJCIEC MŁODZIEŻY
Katecheza o świętym Janie Bosko dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej.


CELE:
    Zapoznanie uczniów z życiem i działalnością św. Jana Bosko. Ukazanie jego osoby jako gorliwego kapłana i duszpasterza, dbającego zarówno o sprawy duchowe, jak i materialne podopiecznych. Rozwijanie przekonania o niezbędności i wzajemnym uzupełnianiu się słów i czynów w wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa. Uświadomienie uczniom cech prawdziwej przyjaźni.

METODY:
    Wprowadzenie uczniów w temat za pomocą metody aktywizującej „szukam przyjaciół”. W katechezie stosujemy też rozmowę, wykład, pracę w grupach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
    Pismo Święte, trzy wycięte z brystolu kontury człowieka (bądź kreda i tablica), małe kartki papieru (po trzy dla każdego ucznia), fotografia św. Jana Bosko.

PRZEBIEG KATECHEZY:
I. Wprowadzenie do katechezy
Po modlitwie rozpoczynającej katechezę nauczyciel rysuje na tablicy dwa kontury człowieka i rozdaje każdemu uczniowi trzy małe karteczki. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru