Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
Nowa polska szkoła w Burnley.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2010

Polska Szkoła Sobotnia w Burnley jest już pod skrzydłami Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Można znaleźć ją na internetowej liście polskich szkół sobotnich PMS.
Decyzję o utworzeniu Polskiej Szkoły Sobotniej w Burnley podjęły osoby uczestniczące w zebraniu Stowarzyszenia Polaków na początku września bieżącego roku. Jej pomysłodawcą była Ewa Kopacka, która wcześniej pracę podobnych placówek podglądała w Nowej Zelandii. Ona też kieruje obecnie pracą szkoły i prowadzi zajęcia integracyjne z dziećmi starszymi. Jej zastępcą i dyrektorem do spraw dydaktycznych jest Monika Deptus ucząca języka polskiego i historii.

Dzieci w Burnley uczą się też plastyki i muzyki. Przy szkole powstała ponadto grupa tańca folklorystycznego. Szkoła liczy obecnie 20 uczniów.

Od niedawna w Burnley istnieje także oddział dzieci najmłodszych, których opiekunem merytorycznym i nauczycielem jest Karolina Sidor wspomagana przez Monikę Kaczmarek i Monikę Koncewicz. W szkole nauczana jest także religia. Naucza jej Renata Kapica. Kapelanem szkoły jest ks. Robert Pytel.

Ze szkołą w Burnley współpracują: David Wachowiak, twórca strony internetowej Szkoły, Magdalena Janczak, nauczyciel geografii, Jadwiga Łabęda, skarbnik i koordynator do spraw współpracy z Kościołem. Komitet rodziców Szkoły tworzą: Krystyna Siewierska, Helena i Czesław Draszkowscy oraz Robert Kopacki i Irek Łabęda oraz Tomasz Deptus.
Szkoła nie posiada własnego lokalu i korzysta z sal przy kościele St. John\'s the Baptist w Burnley, wypożyczanych jej przez proboszcza parafii ks. Michaela Waters’a. Wśród jej najważniejszych zadań jest krzewienie polskiej kultury i tradycji wśród dzieci i młodzieży mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Natomiast nadrzędnym celem jest nauczanie języka ojczystego jako fundamentu polskości oraz zachowanie i pielęgnowanie wartości kraju ojczystego na obczyźnie. Szkoła uczy ponadto tolerancji i poszanowania godności osobistej, wychowując w duchu zasad katolickich, będąc jednak otwartą dla innych dzieci z różnych środowisk religijnych i wyznaniowych.

Mimo tak krótkiego funkcjonowania Szkoły dzieci z Burnley miały okazje zaprezentować się, biorąc udział między innymi w międzynarodowym nabożeństwie Many People – One in Faith, która odbyła się 17 października 2009 roku w Burnley and Pendle Deanery. Dzieci modliły się razem z uczestnikami spotkania innych narodowości: Filipinczykami, anglikami, katolikami z Pakistanu i Indii.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru