Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
Kościół Zwiastowania NMP w Grodnie.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2010

Kościół brygidek pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny to najstarsza dziś świątynia Grodna – opowiada ks. Antoni Grendza – tamtejszy rektor. Początkowo, w roku 1642, wybudowano tam murowany klasztor z drewnianym kościołem. Dziewięć lat później, w roku 1651, na jego miejscu wzniesiono świątynię murowaną, którą konsekrował biskup wileński Jerzy Tyszkiewicz, a której fundatorem był marszałek litewski Krzysztof Wiesiołowski i jego żona Aleksandra z Sobieskich, którzy w latach 1632-1636 skupili szereg placów mieszczańskich pomiędzy ulicami Jezierską, Nowakowską i Rzeźnicką – kontynuuje ks. A. Grendza.

Kościół brygidek był budowlą jednonawową, wczesnobarokową z półkoliście zamkniętym prezbiterium, z dwoma wieżyczkami ozdobionymi kutymi krzyżami z promieniami słońca. W jego murach znajdują się wczesnobarokowe portale. Kościół jest budowlą nawiązującą stylem do tak zwanego renesansu lubelskiego. Obok świątyni znajduje się trzyskrzydłowy, dwupiętrowy klasztor z refektarzem na parterze i biblioteką na piętrze, a w ogrodzie znajduje się cenny drewniany lamus z XVIII wieku. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru