Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Henryk Sławiński
Zamyślenia w Dzień Pański - 2. niedziela w ciągu roku.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2010

OBJAWIENIE PRAWDY O JEZUSIE
Na niedziele okresu w ciągu roku nie wszystkie czytania biblijne zostały dobrane na zasadzie harmonizacji tematycznej, a jedynie dwa: pierwsze – ze Starego Testamentu i trzecie – z Ewangelii. Czytanie z Listów apostolskich odbywa się na zasadzie lectio semicontinua, czyli jako czytanie półciągłe, a więc niezależne od innych lektur biblijnych. Fragmentem tekstu Księgi proroka Izajasza, który wykazuje związek z perykopą Ewangelii dzisiejszej niedzieli, jest ostatnie zdanie: „Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje” (Iz 62,5). Skłania ono do głębszego odczytania wydarzenia w Kanie Galilejskiej.

W typowy dla św. Jana sposób wydarzenia historyczne służą do wyrażenia ważnej prawdy zbawczej. W tym przypadku Chrystus ukazany jest jako Oblubieniec rodzaju ludzkiego i Pan, który ma władzę nad światem, czego wyrazem jest zamiana wody w wino. Jak Bóg, stwarzając wszystko na początku świata, sprawił, że wszystko było dobre (por. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru