Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Ireneusz Bakalarczyk
Krew przymierza wylana za wszystkich czy za wielu? Problem rozumienia i tłumaczenia formuły konsekracji wina.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2010

W 2006 roku ukazał się list prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odnoszący się do ujednolicenia w tłumaczeniach słów konsekracji wina podczas Mszy Świętej1 (zob. pełny tekst w dziale „Z nauczania Kościoła”). Chodzi o to, aby wyrażenie pro multis, z typicznych wersji Mszału było tłumaczone we wszystkich przekładach na języki narodowe jako za wielu, a nie za wszystkich (pro omnibus). Tak stało się między innymi w Niemczech (für alle), Hiszpanii (por todos), Włoszech (per tutti) i w krajach anglojęzycznych (for all). Sprawa nie dotyczy Polski, stąd zagadnienie poruszone w liście kardynała F. Arinze, który w imieniu papieża nakazał zmiany w tłumaczeniach, pozostaje u nas zasadniczo mało znane2.

Przy przemianie wina w Krew Pańską ryt rzymski zawsze używał określenia za wielu, a nie za wszystkich, gdyż kształtował się w oparciu o Wulgatę, czyli łacińskie tłumaczenie Pisma Świętego dokonane w IV wieku przez św. Hieronima. Podstawowy argument prefekta Kongregacji zakłada więc, że miarodajną dla współczesnej liturgii jest Wulgata, a nie Biblia w językach narodowych. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru