Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


kl. Krzysztof Porosło
Droga od dwóch do jednej postaci – Komunia Święta w Kościele zachodnim

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2011

Kiedy weźmiemy do ręki Pismo Święte i z uwagą przeczytamy tak zwaną Mowę eucharystyczną z 6. rozdziału Ewangelii według św. Jana, mogą pojawić się pytania, a nawet lęki. Czy większość katolików nie ma w sobie Bożego życia i nie może liczyć na wskrzeszenie w Dniu Ostatecznym, ponieważ nigdy nie pili Krwi Chrystusa, a Komunię Świętą przyjmowali tylko pod postacią chleba? Ta wątpliwość wydaje się oczywista wobec słów samego Jezusa: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54). Dalej Chrystus ustanawiając Eucharystię, dokonał tego w kontekście uczty paschalnej, kiedy wziąwszy w swoje ręce chleb i kielich z winem powiedział: „Bierzcie i jedzcie…, bierzcie i pijcie…”. Zatem jaka będzie odpowiedź na postawione wyżej pytanie, czy od początku przyjmowano Komunię tylko pod jedną postacią? Co na ten temat mówi teologia? Te i inne pytania dotyczące Komunii Świętej pod dwiema postaciami (w okresie do Soboru Watykańskiego II) staną się tematem niniejszego artykułu.

Ojcowie Kościoła i szacunek dla Krwi Pańskiej
Zasadniczo aż do XII wieku Komunia Święta pod dwiema postaciami była przyjętą formą zarówno na Wschodzie (tam taka praktyka trwa do dzisiaj), jak i na Zachodzie. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru