Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Stefan Szymik MSF
Nowe stworzenie w Chrystusie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2011

W dotychczasowej refleksji nad komunią człowieka z Bogiem rozważaliśmy różne aspekty statusu i kondycji człowieka w świecie. Jego stworzenie na obraz Boży, grzeszny upadek prarodziców, potem biblijne dzieje zbawienia kierowane przedziwną Bożą pedagogią przymierza – to kolejne etapy historii, której ukoronowaniem było przyjście na świat Bożego Syna, Jego krzyżowa śmierć i zmartwychwstanie. Dzięki Niemu wszelkie bariery między Bogiem a człowiekiem zostały przezwyciężone, wszystkie złe skutki grzechu uleczone. Odkupiony człowiek stał się nowym stworzeniem.
W świetle Pisma Świętego najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości było przyjście na świat Bożego Syna i Jego dzieło Odkupienia człowieka. Już sam fakt, że Bóg stał się prawdziwie człowiekiem, jest niezwykły (J 1,14; Flp 2,6-8). Jednak punktem centralnym były krzyżowa śmierć i powstanie z martwych; ekspiacyjna śmierć Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie miały decydujące znaczenie dla sytuacji człowieka w świecie i dla jego relacji z Bogiem. Prawdę tę wypowiada w różny sposób wielu autorów Nowego Testamentu, jednak najpiękniej zrobił to św. Paweł w swoich listach. Napisał, że Jezus Chrystus wziął na siebie przekleństwo grzechu i śmierci i wydał siebie, aby uwolnić człowieka z więzów grzechu i śmierci – skutków upadku prarodziców (Rz 5,15). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru