Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Stefan Szymik MSF
Spotkanie ze Słowem

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2011

Gdy człowiek bierze do ręki Pismo Święte i je czyta z wiarą, znów przechadza się z Bogiem w raju. (św. Ambroży)

Komunia człowieka z Bogiem realizuje się na wiele sposobów. Jedną z najbardziej owocnych dróg do niej wiodących jest zażyłość ze słowem Bożym. Nie lektura, a właśnie zażyłość, która rodzi się z duchowej lektury Pisma Świętego, medytacji tekstów świętych i ich kontemplacji, przechodząc w modlitwę uwielbienia i czyny miłości.

Pismo Święte nie jest jedynie cenną księgą z odległej przeszłości, zarezerwowaną dla badań uczonych specjalistów, ale jest spisanym żywym słowem, w którym Bóg przemawia do człowieka. Takie było i jest trwałe przekonanie Kościoła. Księgi święte są utrwalonym na piśmie świadectwem wiary i zapisem przedziwnego dialogu miłości Boga z człowiekiem. Przyjmowane i czytane w duchu wiary księgi święte są prawdziwie słowem Boga kierowanym do człowieka – są „listem”, jak obrazowo ujmowali to ojcowie Kościoła. Temu przekonaniu dał wyraz św. Paweł, gdy pisał: „Nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boga, który działa w was wierzących” (1 Tes 2,13). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru