Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek
Myśląc Ojczyzna... Czy chrześcijanin może byc patriotą? Katecheza dla młodzieży o patriotyzmie.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2011

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Miesiąc wrzesień zwłaszcza starszym ludziom kojarzy się ze szczególnie trudnym czasem dla naszej Ojczyzny – początkiem II wojny światowej. Przy czym równoległy do tych wspomnień tradycyjny początek roku szkolnego skłania nas często do refleksji nad tym, jak przekazywać młodym pokoleniom uznanie i szacunek dla historii naszego kraju, jak uczyć i wychowywać, aby uczniowie przyjęli wartości związane z patriotyzmem za swoje, żyli nimi i przekazali je następnym pokoleniom.

Podstawowym miejscem realizowania wychowania patriotycznego na pewno jest rodzina. W niej powstają pierwsze uczucia, budzi się postawa służby i miłości bliźniego, tam kształtuje się język. Atmosfera rodzinnego życia buduje postawę szacunku dla rodziców, dla autorytetów, umiłowanie ziemi. Jeśli rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi o przeszłości, tradycjach rodzinnych i narodowych, jeśli razem z dziećmi zwiedzają zabytki, pokazują pomniki naszych wieszczów narodowych, wówczas uczą je kochać Ojczyznę.

Równie ważne zadanie wspierające proces wychowania do patriotyzmu spełnia szkoła, która powinna uzupełniać i poszerzać wiedzę historyczną, etnograficzną, uczyć szacunku dla rzetelnej pracy i przypominać o ważnych dla naszego narodu rocznicach. Przy czym najważniejszym zadaniem dla nauczyciela-wychowawcy będzie uświadomienie młodemu pokoleniu, że patriotą może być każdy, kto postępuje moralnie, umie odróżnić dobro od zła i chce dbać o dobro wspólne narodu. W kształtowaniu takich postaw patriotycznych szczególne miejsce przypada katechezie, która realizując swoje zadania programowe, przyczynia się niejako „przy okazji” do wdrażania młodemu pokoleniu szacunku do historii, języka, kultury i przyrody naszej ojczystej ziemi.

Myśląc Ojczyzna... Czy chrześcijanin może być patriotą?
Katecheza dla młodzieży klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o patriotyzmie.

CELE: Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia własnej tożsamości narodowej. Poznanie definicji patriotyzmu. Uświadomienie związków postaw moralnych i etycznych z postawą patriotyczną. Ukazanie biblijnych postaw patriotycznych na tle historii Narodu Wybranego. Wskazanie obowiązków wobec Ojczyzny w czasie wojny i pokoju. Rozwijanie umiejętności analizy, oceny faktów, stanowisk i propozycji rozwiązań.

METODY: W katechezie stosujemy wykład, rozmowę kierowaną, pogadankę, dyskusję, pracę indywidualną i zespołową oraz metody aktywizujące: List gończy i Koło skojarzeń.

W wersji drukowanej miesięcznika Czytelnicy znajdą pełny konspekt katechezy z materiałami pomocniczymi.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru