Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Zwycięstwo Niepokalanej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2011

W piątek, 22 października 1948 roku, w Warszawie odszedł z tego świata wielki Prymas Polski, kard. August Hlond, założyciel Towarzystwa Chrystusowego. Na łożu śmierci wypowiedział znamienne, wręcz prorocze słowa: „Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa… Nie rozpaczajcie! Nie rozpaczajcie! Lecz zwycięstwo, gdy będzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Dziewicy”. Dokładnie trzydzieści lat później piotrową stolicę w Rzymie obejmował papież Jan Paweł II, papież „Totus Tuus”. Tego samego dnia podczas dziękczynnej Mszy polskich biskupów i pielgrzymów sprawowanej w rzymskim kościele Il Gesù kard. Stefan Wyszyński, następca Prymasa A. Hlonda, przywołał te słowa mówiąc, że właśnie wypełnia się testament kard. Augusta: „Dziwny to zbieg okoliczności. Pan Bóg na swój sposób syntetyzuje dzieje naszego narodu. […] Zwycięstwo, które ukazałeś, krzepiąc nas na duchu – przyszło! I to przyszło w imię Matki Chrystusowej, której dochowaliśmy wierności, idąc za Nią ku Jej Synowi, który jest jedynym Zbawieniem świata!”.

Niejako dalszym ciągiem tej „Boskiej syntezy” historii jest wyznaczone właśnie na 22 października liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, który również kilkakrotnie odwoływał się do testamentalnych słów Prymasa Augusta Hlonda. Dziś jasnym się staje, że o to zwycięstwo Niepokalanej ciągle musimy modlić się i walczyć, dziś może nawet bardziej niż przed laty. Przywołuję tamte wydarzenia i postać kard. A. Hlonda w kontekście kolejnej rocznicy jego śmierci. Jest to bowiem okazja, aby zwrócić uwagę na wyjątkową aktualność nauczania Prymasa Hlonda. Trzeba przyznać, że mało je znamy i zbyt rzadko się do niego odwołujemy. Tymczasem, kiedy czyta się niektóre przemówienia czy listy pasterskie, odnosi się wrażenie, że są to teksty współczesne. Widać to zwłaszcza w nauczaniu moralnym i społecznym. Na pewno warto i trzeba wracać do jego nawoływania o głęboką wiarę i miłość do Boga i Ojczyzny, do słów pełnych troski o małżeństwo, rodzinę i wychowanie młodego pokolenia, zwłaszcza w kontekście dokonujących się obecnie przemian.

Na łamach „Mszy Świętej” nauczanie Sługi Bożego Augusta Hlonda jest obecne co miesiąc w postaci krótkich fragmentów jego wypowiedzi zamieszczanych na ostatniej stronie okładki, z możliwością jej wycięcia i umieszczenia na przykład w gablocie parafialnej. Szczególnie zaś postać kard. A. Hlonda powraca zwykle w październikowym numerze. Tym razem przypominamy o dokonanym 8 września 1946 roku na Jasnej Górze z jego inicjatywy i przez niego Akcie oddania Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi. To była ogromna manifestacja wiary Polaków. W tym roku, w 65. rocznicę tamtego niezwykle ważnego wydarzenia, akt ten został uroczyście ponowiony przed Cudownym Wizerunkiem Królowej Polski.

Jednak zasadniczo w nurcie naszych dotychczasowych liturgicznych rozważań treść bieżącego numeru koncentruje się wokół obrzędów Komunii Świętej. Piszemy o Komunii duchowej oraz szeroko omawiamy kwestie śpiewów komunijnych. Czytelnicy znajdą również akcenty różańcowe w działach „Musica sacra” i „Z nauczania Kościoła” i wiele innych ciekawych treści.

Życzę dobrej lektury.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru