Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Szymon Stułkowski
Tu mieszka komunia

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2011

Ogólnopolski program duszpasterski, przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski dla Kościoła w Polsce na lata 2010-2013, pragnie ukierunkować działania duszpasterskie na czynienie Kościoła domem i szkołą komunii. Obrany przez biskupów obszar zadań duszpasterskich nawiązuje do wypowiedzi Jana Pawła II z listu apostolskiego na nowe tysiąclecie chrześcijaństwa Novo millennio ineunte. Papież napisał w nim: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata” (NMI 43).

TRZYLETNIA DROGA
Kościół w Polsce chce czynić wszystko, aby każdy człowiek doświadczył głębokiej jedności z Bogiem, uzdalniającej go do budowania dojrzałych i odpowiedzialnych relacji z bliźnimi. Hasła tego trzyletniego programu duszpasterskiego wskazują na szczegółowe zagadnienia, którymi pragniemy zająć się w poszczególnych latach. Pierwszy rok pracy był czasem szczególnej troski o odkrywanie na nowo i budowanie komunii z Bogiem. W rozpoczynającym się drugim roku trzyletniego cyklu pragniemy odkrywać, że Kościół jest naszym domem (2011/2012), żeby w trzecim roku przypomnieć sobie nasze powołanie do tego, aby być solą ziemi (2012/2013). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru