Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Waldemar Matusiak SChr
Najpiękniejszy dar Boga

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2011

Rozpoczynamy dziś cykl 11 tekstów-katechez na temat Kościoła, czyli wspólnoty religijnej, z którą jesteśmy w jakimś stopniu związani. Od razu może się pojawić pytanie, co to znaczy, że jest on wspólnotą religijną? Dzisiaj większość specjalistów zajmujących się zjawiskiem religii jest zgodna w definiowaniu jej jako życiowej relacji człowieka z istotą najwyższą, różnie w  różnych religiach nazywaną, w naszym wypadku oczywiście chodzi o Boga. Ważne jest uchwycenie określenia „życiowa”. „Życiowa”, czyli obejmująca całego człowieka, obejmująca różne aspekty jego życia – człowieka, który swoje istnienie widzi jako zapoczątkowane w Bogu i zmierzające do Niego. „Życiowość” tej ralacji powinna mieć także odzwierciedlenie w jej bliskości, na wzór relacji rodzinnej, domowej. W przeciętnym małżeństwie czy rodzinie jej członkowie wiedzą o sobie niemal wszystko. Są ze sobą związani bardzo silnymi więzami, są prawdziwą jednością. Szukając jakiegoś uzasadnienia dla katechez o Kościele, można zadać szereg pytań: czy nasze uczestnictwo w życiu Kościoła nosi tego typu cechy rodzinności, zatem bliskości i zażyłości? Czy Kościół jest moim domem? Czy gotowi bylibyśmy do takiego wyznania, jakiego mogliśmy być świadkami przed rokiem, podczas rozdawania nagród „Totuus”. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru