Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek
Kościół naszym domem. Katecheza dla młodzieży o osobistej odpowiedzialności za Kościół.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2011

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
W pierwszą niedzielę Adwentu 2010 roku Kościół w Polsce rozpoczął realizację trzyletniego programu duszpasterskiego „Kościół domem i szkołą komunii”. Hasło to zostało zaczerpnięte z listu apostolskiego bł. Jana Pawła II Novo millennio ineunte. Papież napisał w nim: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata”.

Pierwszy rok z tego cyklu poświęcony był komunii z Bogiem. Drugi, który rozpoczął się wraz z tegorocznym Adwentem, będzie przebiegać pod hasłem „Kościół naszym domem”. Jego zadaniem będzie szczególna troska o pogłębianie ducha współpracy między duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi, a także zwiększenie obecności i zaangażowania świeckich w duszpasterstwo parafialne.

Ponieważ istotnym celem programu jest formacja animatorów świeckich, dlatego wydaje się rzeczą szczególnie ważną, aby zachęcać naszą młodzież nie tylko do angażowania się w życie Kościoła poprzez różnorakie – już istniejące przy parafiach – formy działalności, ale także do podejmowania wszelkich inicjatyw, związanych z odpowiedzią na pytania: co zrobić, żeby w Kościele czuć się bezpiecznie? Jak działać, aby Kościół znów fascynował młodych? Jak uświadamiać im odpowiedzialność za budowanie wspólnoty Kościoła?

W wersji drukowanej miesięcznika Czytelnicy znajdą konspekt katechezy "Kościół naszym domem" o osobistej odpowiedzialności za Kościół dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z materiałami pomocniczymi.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru