Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Waldemar Matusiak SChr
Od Wcielenia ku Kościołowi

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2012

Królestwo Boże i Kościół – to dwa projekty, których pragnienie realizacji jest wyraźnie widoczne w nauczaniu Jezusa, z tym że kwestia Królestwa Bożego zajmuje w nim najwięcej miejsca. Nie po raz pierwszy w Biblii zagadnienie trudniejsze, misteryjne skupia na sobie więcej uwagi. Jakby chciano dostarczyć czytelnikowi więcej danych, aby zrozumiał rzeczywistość trudną do wyobrażenia, której świadomym uczestnikiem stanie się dopiero w eschatycznej przyszłości. Kościół po 2 tysiącach lat istnienia pokornie przyznaje, że nie umie precyzyjnie określić, czym jest Królestwo Boże, ani jaki jest jego związek z Kościołem. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że choć Jezus użył słowa „kościół” zaledwie trzykrotnie, to jednak idea Kościoła jako nowej wspólnoty religijnej musiała stanowić istotny element Jego nauczania, skoro niemal natychmiast po śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu wykrystalizowała się i stała się „ciałem”. Można wręcz mówić o pewnym automatyzmie: koniec misji Jezusa na ziemi dał zielone światło misji Kościoła. Zatem warto zadać pytanie: jakie słowa i gesty Pana Jezusa wywarły aż taki wpływ na apostołach, że zaraz po Jego śmierci zrozumieli, iż mają tworzyć Kościół? W kolejnym więc fragmencie naszych rozważań będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, kiedy Pan Jezus ustanowił Kościół?

Wskazanie na początek Kościoła idzie po linii popularnej na kartach Biblii genealogii, czyli poszukiwania początków. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru