Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek
POSŁANI, ABY NIEŚĆ POKÓJ CHRYSTUSA

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2012

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Na zakończenie każdej Eucharystii można doszukać się analogii do sceny wniebowstąpienia Pana Jezusa opisanej przez św. Mateusza w ostatnim rozdziale Ewangelii. Tak jak Apostołowie wpatrywali się w Mistrza wstępującego do nieba i przyjmowali do serc Jego misyjny nakaz, tak współcześni chrześcijanie, uczestnicząc we Mszy Świętej, na końcu słyszą wezwanie kapłana, które brzmi: Idźcie w pokoju Chrystusa. Słowa te pochodzą z łacińskiego zwrotu Ite, missa est, gdzie missa nie jest rozumiana jako msza, ale rozesłanie. Wobec tego wezwanie Idźcie w pokoju Chrystusa nie jest tylko formalnym zakończeniem obrzędów liturgicznych, ale stanowi jakby echo słów Pana Jezusa ze sceny wniebowstąpienia: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19). Zresztą w Nowym Testamencie wielokrotnie można znaleźć słowo posłania idźcie, które Jezus kieruje do swoich uczniów, na przykład: Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki (Łk 10,3); Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13); Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie (Mt 10,7). Z łatwością można zauważyć, że wypowiedziane przez Chrystusa idźcie zawsze połączone jest z jakąś misją do wypełnienia. Nie inaczej jest również podczas sprawowania Eucharystii. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru