Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marian Królikowski
Nowa Ewangelizacja – wizja dla Kościoła na dziś i na jutro

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2012

Przekaz wiary, traditio jest istotą misji i posłannictwa Kościoła. Kościół posiada „depozyt wiary”, którego ma „wiernie strzec oraz nieomylnie i nieustannie głosić”, ponieważ „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Św. Paweł stwierdza: „A jest to słowo wiary, którą głosimy” (por. Rz 10,8-10). Powagę tego zadania uświadamia nam troska Pana Jezusa: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy powtórnie przyjdzie?” (por. Łk 18,8). Kościół trudzi się i troszczy o to, aby Chrystus Zmartwychwstały, powracający jako Pan, „znalazł wiarę w świecie”! Współcześnie temu zadaniu ma służyć nowa ewangelizacja.
„Nowa ewangelizacja to wizja dla Kościoła na dziś i na jutro […], jasne hasło dla duszpasterstwa dziś i w przyszłości; nowa ewangelizacja, czyli nowe głoszenie orędzia Chrystusa, które daje radość i wolność”1. Trudność polega na tym, że nie potrafimy ukonkretnić tej wizji, przyswoić jej sobie, zamienić  w żywe słowo dla nas i naszych współczesnych, nie potrafimy jej przyjąć jako fundamentu naszych działań duszpasterskich i życia Kościoła. Dlatego nowa ewangelizacja jawi się wciąż jako wyzwanie pastoralne dla Kościoła i projekt pastoralny do realizacji. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru