Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


s. Kinga Walkowiak
Koinonia św. Pawła

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2012

Wspólnota Koinonia św. Pawła jest stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie diecezjalnym (por. kan. 733 §1; kan. 589 KPK). Założona została przez ks. Mariana Królikowskiego, prezbitera diecezji kieleckiej. Powstała jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do podjęcia nowej ewangelizacji. Początki Koinonii św. Pawła sięgają 1993 roku i łączą się z wypełnianiem posługi ewangelizacyjnej prowadzonej przez braci i siostry w ramach działającej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach (dalej: SNE). Pierwsi jej członkowie, przyjmując Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, podjęli decyzję, aby życiem i słowem głosić Dobrą Nowinę, oraz zapragnęli wspólnego życia w łonie Kościoła. Stąd zrodziła się idea życia oddanego Chrystusowi według rad ewangelicznych, odwołującego się do tradycji monastycznej i poświęconego ewangelizacji.

Życie konsekrowane jest niezbędne, aby można było podjąć we właściwy sposób wielkie wyzwania, jakie obecny moment dziejowy stawia przed nową ewangelizacją. Dlatego musi ono otwierać się nieustannie na wskazania ukryte w objawionym słowie oraz w znakach czasu1. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru