Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
Jubileusz Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych (2002–2012)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2012

Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego został utworzony w roku 2002 przez rektora prof. Zdzisława Chmielewskiego. Do jego zadań w zakresie nauki należy w szczególności prowadzenie badań w ramach programów badawczych: Europa polskich ojczyzn, Polonia nieznana, Polacy i Polonia na Wschodzie oraz nawiązywanie współpracy z naukowcami polonijnymi i propagowanie ich osiągnięć i wreszcie prowadzenie z nimi wspólnych projektów badawczych. Wspólnie z Polonią Ośrodek organizuje też konferencje mające na celu zapoznanie się z osiągnięciami nauki i edukacji w krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowo w zakresie dydaktyki Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych stwarza Polonii możliwość kształcenia się na Uniwersytecie Szczecińskim, a w sprawach regionalnych pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów między jednostkami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego z licznymi organizacjami polonijnymi w Europie. Ośrodkiem od samego początku jego istnienia kieruję dyrektor prof. Jacek Leoński.
Trzy lata później, w roku 2005, obecny rektor US, prof. Waldemar Tarczyński umiejscowił Ośrodek i jego funkcjonowanie w strukturze Instytutu Socjologii Wydziału Humanistycznego. Rozszerzył też ilość zadań stojących przed Ośrodkiem.
Rok wcześniej, w lutym 2004, podpisana została umowa pomiędzy Ośrodkiem Studiów i Badań Polonijnych US a Europejską Unią Wspólnot Polonijnych. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru