Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Skarbiec szeroko otwarty

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2012

Eucharystia jest największym skarbem Kościoła, nie jednym z wielu darów, jakie Kościół otrzymał od Chrystusa, ale darem największym, bo darem z Jego Osoby i Jego dzieła zbawienia. Chrystus bardzo pragnął, aby wierzący w Niego z tego daru obficie korzystali, uczestnicząc w Ofierze i jednocząc się z Nim przez przyjęcie Jego Ciała i Krwi. To Jezusowe pragnienie bardzo mocno widać w mowie eucharystycznej zapisanej w Ewangelii św. Jana. Zawsze mnie poruszają te mocne, warunkowe zdania Chrystusa: „Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. […] Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6,51.53). Jest to wezwanie kierowane nie tylko do wiernych, aby często – będąc w odpowiedniej dyspozycji serca – przystępowali do Komunii Świętej, ale także do duszpasterzy, aby jak najszerzej otwierali skarbiec Kościoła i zapraszali wiernych do korzystania z tego największego skarbu, jakim jest Eucharystyczny Jezus.

Piszę o tym w kontekście podjętego w bieżącym numerze naszego miesięcznika tematu Komunii Świętej poza Mszą. O ile bowiem oczywista jest Komunia w czasie sprawowania Mszy Świętej, o tyle Komunia udzielana poza celebracją Eucharystii jest traktowana przez wielu jako coś wyjątkowego, może nawet dziwnego. Tymczasem jest to zwyczajna praktyka dla tych, którzy z jakichś powodów nie mogą uczestniczyć we Mszy Świętej. Warto przytoczyć tu zachętę z wprowadzenia do obrzędów Komunii poza Mszą z księgi liturgicznej „Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą”, gdzie czytamy: „Niech jednak kapłani nie odmawiają Komunii Świętej wiernym, którzy o nią proszą ze słusznej przyczyny także poza Mszą Świętą. Wypada, by ci, którzy z powodu przeszkody nie mogą brać udziału w sprawowaniu Eucharystii we wspólnocie wiernych, chętnie posilali się Eucharystią i w ten sposób czuli, że są zjednoczeni nie tylko z Ofiarą Pana, lecz także z tą wspólnotą, która ich wspiera bratnią miłością” (14).

To, jak i inne wskazania zawarte w księdze mówią wyraźnie, że jest to zwyczajna praktyka duszpasterska Kościoła, a nie obrzęd stosowany jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Niechby do przemyślenia tego tematu pobudził Czytelników artykuł ks. prof. Jana Miazka, który omawiając aspekty historyczne oraz aktualny stan prawny i celebratywny obrzędu Komunii poza Mszą, wskazuje także na konkretne rozwiązania duszpasterskie.

W kontekście tematów podejmowanych w naszym miesięczniku w tym półroczu, a związanych z kultem Eucharystii poza Mszą, chcę zwrócić uwagę na homilię Benedykta XVI wygłoszoną w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Jest to wspaniały tekst, ukazujący wzajemną relację między celebracją Eucharystii a adoracją Najświętszego Sakramentu. Nie powinny nam umknąć te ważne słowa Papieża.

Życzę dobrej lektury i w jej kontekście wielu przemyśleń.

 

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru