Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Robert Biel SChr
Ministrant w Internecie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2012

Drogi Ministrancie i Lektorze!
Analizując możliwości wzajemnej komunikacji międzyludzkiej, Internet jest najnowszym i pod wieloma względami najpotężniejszym sposobem przekazywania informacji w całym szeregu mediów. Telegraf, telefon, radio, telewizja – to już dla wielu środowisk archaiczne metody, ograniczające czas i przestrzeń. Wyżej wymienione wynalazki w dobie XXI wieku okazują się mało konkurencyjną formą przekazywania informacji. Tak wielkie osiągnięcie cybernetyki niesie olbrzymie konsekwencje dla jednostek, narodów i świata. John P. Foley, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Środków Masowego Przekazu, bardzo jednoznacznie zauważa wąską granicę pomiędzy korzystaniem z wiedzy reprezentowanej przez portale internetowe od faktycznych informacji na jakikolwiek specjalistyczny temat. Twierdzi on również, że Internet pozwala jednostkom bawić się anonimowością, odgrywać różne role i fantazjować, a także wchodzić we wspólnotę z innymi i dzielić się z nimi. Według gustów użytkowników, pozwala zarówno na aktywny udział, jak i na bierne bycie wchłanianym przez „pozbawiony zewnętrznych odniesień świat, poddając się bodźcom o niemal narkotycznym oddziaływaniu”.

Poszukując ważnych informacji, często sięgamy po podręczne urządzenie, które połączone jest z tak zwaną siecią. Byłoby czymś wspaniałym, gdyby korzystający z Internetu w uczciwości i odpowiedzialności za drugiego człowieka korzystali z wiedzy o innych. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru