Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
By czuć się Polakiem. IV Zjazd Polonii

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2012

 

Odbył się w dniach 24-26 sierpnia br. w Warszawie i Pułtusku. Wzięło w nim udział około 250 delegatów reprezentujących m.in.: Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, Federację Organizacji Polskich na Ukrainie, Kongres Polaków w Rosji, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech i Centralną Reprezentację Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL. Głównymi tematami trzydniowego IV Zjazdu były: oświata, duszpasterstwo, sytuacja dawnej i nowej emigracji oraz zasady finansowania programów polonijnych. 

 

Oficjalne otwarcie Zjazdu miało miejsce w Warszawie na Zamku Królewskim z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego i marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Hasło tegorocznego Zjazdu brzmiało: „By czuć się Polakiem”. 

„Wszyscy czujemy, że w interesie Polski jest, aby istniała łączność emocjonalna i organizacyjna między Polską a Polakami, ludźmi polskiego pochodzenia rozsianymi po całym świecie. Jest to nam wzajemnie potrzebne” – podkreślił Prezydent RP, witając gości z całego świata. 

Prezydent przekonywał, że awans Polski do rangi krajów niepodległych, integrujących się ze światem zachodnim, jest awansem wszystkich Polaków i odwrotnie – każdy sukces Polaków w każdym kraju świata potęguje narodową dumę. „To wielki oręż móc pokazać sukces państwa, narodu polskiego, sukces poszczególnych środowisk emigracyjnych” – oceniał B. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru