Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego…

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2013

PYTANIA CIĄGLE AKTUALNE
Osoba Jezusa Chrystusa stanowi centrum wiary chrześcijańskiej. Nawet jeżeli mówimy o Objawieniu, wydarzeniach zbawczych czy spisanych słowach Boga, to w Jezusie Chrystusie każdy jego przejaw dochodzi do szczytu i spełnia się w drugiej Osobie Trójcy Świętej. Teologiczna nauka, zajmująca się wyjaśnieniem misterium Jezusa Chrystusa, nazywa się chrystologią. Można powiedzieć, że już uczniowie Pana Jezusa chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest ich Mistrz, skoro zostawili sieci i poszli za Nim, albo wystarczało jedno słowo Nauczyciela z Nazaretu, aby zostawić intratną, chociaż mało wówczas poważaną posadę celnika? Pytanie to znajdujemy już na stronicach Ewangelii św. Marka: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne?” (Mk 4,40). Nawet sam Pan Jezus, jak w pamiętnej scenie pod Cezareą Filipową, chciał, aby Jego uczniowie wyjawili Mu nie tylko to, za kogo uważają Go ludzie, ale i to, co oni sami myślą o Nim. Owo pytanie po zmartwychwstaniu nigdy już nie pozostawiło w spokoju uczestników raz zainicjowanego procesu wiary. I nie chodzi tutaj tylko o wielkie spory chrystologiczne, które zdominowały tematykę pierwszych soborów. Współcześnie żyjący wybitny włoski dziennikarz Vittorio Messori w książce Opinie o Jezusie napisał: „Pośród ludzi dobrze wychowanych nie rozmawia się wcale o Jezusie. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru