Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
Polacy w Rumunii

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2013

Według rumuńskich danych statystycznych mniejszość polska liczy tam dzisiaj około 3559 osób (spis powszechny z roku 2000). Zaś według polskich danych Polonia rumuńska liczy obecnie 5-6 tysięcy osób. Główne jej skupiska znajdują się w okręgu Suczawa (południowa część historycznej Bukowiny, przy granicy z Ukrainą). Są to miejscowości: Nowy Sołoniec (Soloneu Nou), Plesza (Pleşa) i Pojana Mikuli (Poiana Micului), gdzie Polacy stanowią etniczną większość. Mimo życia od kilku pokoleń na ziemiach rumuńskich ludność ta zachowała pełną odrębność językową, obyczajową i narodową. Polacy w Rumunii żyją też w Bukareszcie, Jassy i Konstancy.

Stosunki polsko-rumuńskie nawiązane zostały w roku 1918. Rada Regencyjna podjęła wówczas decyzję o ustanowieniu swojego przedstawicielstwa na Rumunię. Na jego czele miał stanąć zamieszka­ły w Bukareszcie dr Marian Linde. Nominację tę potwierdziło polskie MSZ, kierowa­ne przez premiera Ignacego Paderewskiego, w styczniu 1919 roku. Tymczasem Komitet Narodowy Polski mianował dr. Stanisława Koźmińskiego przedstawicielem dyplomatycznym Polski przy rządzie rumuńskim. Wszystko to spowodowało, że władze rumuńskie, nie uznające misji Lindego, nie kwapiły się z przyznaniem akredytacji Koźmińskiemu. Spór kompeten­cyjny między KNP a MSZ przedłużał się, mimo prób mediacji ze strony przed­stawiciela Naczelnego Dowództwa WP w Rumunii gen. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru