Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Serce ciche, pokorne…

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2013

Każdego roku czerwiec otwiera naszą religijną wrażliwość na Bożą miłość, objawiającą się szczególnie w Najświętszym Sercu Jezusowym. Ma ona wiele imion, a Kościół od swego zarania próbuje opisać, wyrazić ją w przeróżnych tekstach liturgicznych, modlitewnych, ascetycznych, traktatach, inwokacjach, pieśniach. Wpatrzeni i zasłuchani w tę miłość, intuicyjnie i głośniej w tym miesiącu wołamy: „Uczyń serca nasze według serca Twego!”. Aby to wołanie mogło być jeszcze pełniejsze, bardziej świadome, czerwcowe łamy naszego miesięcznika otwieramy refleksją ks. Jana Sochonia, przybliżającą nam nie tylko historię, ale również teologię „Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa”. 33 niedługie zawołania, a tyle treści pokazującej całe dzieło zbawienia podjęte z odwiecznej miłości Boga do człowieka!
Z tekstem ks. J. Sochonia współbrzmi ponowne pochylenie się nad Psałterzem w kontekście naszych tegorocznych rozważań na temat liturgii godzin. Jest to niejako druga odsłona tego tematu, przypomnę bowiem, że w lutym spojrzeliśmy na Księgę Psalmów nie tylko od strony literackiej (artykuł ks. Jana Kantego Pytla), ale staraliśmy się ukazać miejsce i znaczenie Psałterza w życiu religijnym Izraelitów Starego Przymierza (artykuł ks. Waldemara Chrostowskiego). Duchowni i świeccy, włączający się w codzienną modlitwę Ludu Bożego, biorący do ręki „Brewiarz”, łatwo zauważą, że wszystkie pomieszczone w nim psalmy opatrzone są dodatkowymi tytułami. „Ogólne wprowadzenie do liturgii godzin” tak to uzasadnia: „Psałterz Liturgii Godzin umieszcza przy każdym psalmie nagłówek podający jego treść oraz znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Stanowi to wielki pożytek dla odmawiającego. Natomiast dla ułatwienia modlitwy w duchu nowego objawienia dodano także zdanie zaczerpnięte z Nowego Testamentu lub pism Ojców Kościoła, wskazujące na sens chrystologiczny tej modlitwy” (nr 111).
Co sprawiło, że Kościół początków tak chętnie i w takiej pełni włączył Psalmy do swojej codziennej modlitwy? Ks. Waldemar Chrostowski, kontynuując swoje poprzednie rozważania, podpowiada, że pierwsi chrześcijanie bardzo szybko odkryli ów chrystologiczny, mesjański ich sens. Sam Chrystus uczył przecież Apostołów: „Wszystko musi się wypełnić, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach” (Łk 24,44). Tak więc chrześcijaństwo od początku rozumiało i tłumaczyło Psałterz jako proroctwo o Chrystusie i o Kościele.
Na naszych czerwcowych łamach przedstawiamy także ciąg dalszy historii liturgii godzin. Ks. Tomasz Bać ukazuje proces przechodzenia od oficjum we wspólnocie do oficjum prywatnego na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia.
Korzystając z okazji, pragnę podzielić się radością, że jeden z naszych Autorów, Krzysztof Porosło, współpracujący z miesięcznikiem od czasów kleryckich i jako diakon, 25 maja br. w Krakowie przyjmie święcenia kapłańskie. Ks. Neoprezbiterowi życzymy, aby jako kapłan nadal podtrzymywał i rozwijał swoją fascynację liturgią.
Zachęcam do lektury również pozostałych naszych rubryk, a nade wszystko do szerokiego otwierania własnego serca na wszelkie łaski płynące z Serca Bożego.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru