Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jarosław Staszewski SChr
Wieczernik – Kościół Apostołów i Matka Wszystkich Kościołów

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2013

    Najpiękniejszy widok starej Jerozolimy roztacza się z Góry Oliwnej. Oprócz złotej kopuły na skale i dwóch szarych kopuł bazyliki Grobu Bożego w panoramie miasta bez trudności odnaleźć można potężną bryłę benedyktyńskiego kościoła Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Neoromańska świątynia, wzniesiona staraniem niemieckiego cesarza Wilhelma II i konsekrowana w 1906 roku, góruje nie tylko nad Syjonem, ale stanowi dominantę w panoramie Jerozolimy. W jej cieniu dostrzec można także Wieczernik.
    Dzisiaj to dwunawowa kaplica, usytuowana nad synagogą, gdzie czczony jest Dawid i inni królowie Izraela. Historycy utrzymują, że trzy ściany tej synagogi pamiętają czasy apostolskie. Wczesnogotyckie, krzyżowo-żebrowe sklepienie sali na górze opiera się na trzech kolumnach i zakrywa prawie pustą przestrzeń. Po muzułmanach pozostała tablica z arabskim napisem zakazującym wznoszenia tu publicznych modłów i witraże oraz mihrab, czyli modlitewna wnęka w ścianie, zwrócona w stronę Mekki. Po przeciwnej stronie sali, na podwyższeniu podobnym do sceny, stoi wykonana z mosiądzu pełnoplastyczna rzeźba drzewka oliwnego ofiarowana przez bł. Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku 2000. Jeden pień drzewka rozdziela się w trzy konary i wskazuje na wspólne źródło, do którego odwołują się trzy wielkie monoteistyczne religie. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru