Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Szymon Stułkowski
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nowy rok pastoralny 2014/2015

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2014

Kościół katolicki w Polsce wybrał na najbliższe lata duszpasterską drogę odnowy przymierza chrzcielnego. Decyzja Konferencji Episkopatu Polski (KEP), by ukierunkować działania pastoralne na zagadnienie chrztu, związana jest z przypadającą w 2016 roku 1050. rocznicą chrztu Polski. Komisja Duszpasterstwa KEP, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pastoralistów Polskich, wypracowała wizję czteroletniego programu pracy duszpasterskiej, która streszcza się w słowach: Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Dynamika planu pastoralnego na lata 2013-2017 prowadzi od wiary, przez nawrócenie i chrzest do misji. Na pierwszy rok (2013/2014) wybrano hasło: Wierzę w Syna Bożego, na drugi (2014/2015): Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, na trzeci (2015/2016): Nowe życie w Chrystusie i na czwarty (2016/2017): Idźcie i głoście. Każdy rok pracy złączony jest ze znakiem zaczerpniętym z liturgii chrztu. Są nimi: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej. Znaki te mogą pomóc ochrzczonym w odnowieniu łaski tego sakramentu i w odkrywaniu godności i misji, jaką otrzymali. Program duszpasterski winien być wprowadzony w życie na różnych poziomach: ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym i rodzinnym. Zdecydowanie najistotniejsze jest realizowanie tej drogi na dwóch ostatnich poziomach. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru