Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Nawrócenie i wiara w Ewangelię wezwaniem nowego roku duszpasterskiego i liturgicznego

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2014

Duch pokuty w Adwencie
i przez cały rok?
Adwent otwiera nowy rok liturgiczny. Jego tematyka koncentruje się wokół nawrócenia, które, zgodnie ze starożytną praktyką chrzcielną, jest czasem oczyszczenia i oświecenia. Symbolem nowego roku liturgiczno-duszpasterskiego jest krzyż, a hasło: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Od razu trzeba dodać, że dość szczęśliwie się składa, gdyż rozpoczynający się Adwentem bieżący rok liturgiczny należy do cyklu B, co oznacza, że podczas większości niedziel odczytywana będzie Ewangelia według św. Marka. Ta zaś rozpoczyna się opisem działalności Jana Chrzciciela, który na pustyni wzywał do nawrócenia i udzielał chrztu na odpuszczenie grzechów. Św. Jan Chrzciciel, obok Najświętszej Marii Panny i proroka Izajasza, należy do charakterystycznych postaci Adwentu. Prorok Izajasz symbolizuje starotestamentalne oczekiwanie, które, chociaż pewne co do przyjścia Mesjasza, pozostawało mało konkretne co do czasu realizacji licznych obietnic. Można powiedzieć, że jedynie Maryja i św. Jan Chrzciciel wiedzieli, że Adwent ludzkości dobiega końca. Cytat z Księgi Izajasza stał się życiowym mottem św. Jana Chrzciciela: „Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki” (Iz 40,3). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru