Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Gorejące ognisko miłości

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2015

Kończąc swoją encyklikę „Haurietis aquas” – o kulcie Najświętszego Serca Jezusa (15.05.1955 r.) papież Pius XII zamieścił takie słowa: „Krzepimy się słodką nadzieją i już prawie widzimy, jak niezwykłe wynikną owoce duchowe kultu Najświętszego Serca Jezusa, jeśli teraz wszędzie należycie zostanie on zrozumiany i pracowicie wykonany. Ślemy ku Bogu pokorne modły, by te nasze najgorętsze pragnienia wesprzeć raczył pomocą swoich łask. Pragniemy też, by za łaską Bożą coraz więcej rosła z tych uroczystości pobożność wiernych do Najświętszego Serca Jezusa, by wszędzie rozszerzało się «królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości, pokoju»”. Tym doniosłym dokumentem Papież chciał podkreślić żywą aktualność kultu Serca Jezusowego we współczesnych czasach i bronić tego kultu przed różnymi zarzutami. Nade wszystko zaś pragnął zachęcić wiernych do należytego rozważania zasad, zaczerpniętych z Pisma Świętego, nauki ojców Kościoła oraz współczesnych teologów, które stanowią fundament dla czci Najświętszego Serca Jezusowego.

Ktoś może zapytać: dlaczego sporą część lutowego numeru „Mszy Świętej” poświęcamy tematom związanym właśnie z kultem Serca Pana Jezusa? Bardziej pasującym miesiącem byłby tu czerwiec, kiedy liturgia, a przede wszystkim pobożność wiernych pulsuje tym kultem. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się cofnąć do dnia 6 lutego 1765 r. Wtedy to ówczesny papież Klemens XIII na prośbę polskich biskupów przypieczętował oficjalną zgodę Stolicy Apostolskiej na obchód święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. Zatem możemy powiedzieć, że wobec wszelkich wcześniejszych wysiłków dopiero memoriał biskupów Królestwa Polskiego przyczynił się do powstania osobnego oficjum i formularza Mszy Świętej o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Właśnie od tej daty w tym roku i miesiącu mija dokładnie 250 lat. „Msza Święta” jako miesięcznik biblijno-liturgiczny czuje się więc w obowiązku odnotować szeroko ten wyjątkowy jubileusz. Zachęcam do wczytania się nie tylko w samą historię uroczystości, ale także do pogłębienia teologicznego, aby lepiej ten kult rozumieć i tym gorliwiej czcić Najświętsze Serce Pana Jezusa.

Od wielu lat święto Ofiarowania Pańskiego wiąże się ze Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Obecnie, jak wiemy, trwa ustanowiony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. Stąd na naszych łamach zamieszczamy specjalny Dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach, jakie można uzyskać właśnie w tym roku. Oby nie umknęło naszej uwadze, że w tym szczególnym czasie z tego daru Kościoła mogą skorzystać nie tylko osoby konsekrowane, ale także wszyscy wierni. Niech to będzie zachęta, aby sięgnąć do skarbnicy łask Bożych, których Kościół jest szafarzem. W tematykę życia konsekrowanego wpisuje się również nasza lutowa propozycja katechezy dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Zachęcam do lektury naszego miesięcznika i przemyśleń związanych z jego treścią.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami!

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru