Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Rys historyczny c.d.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2015

Zreformowane przez Sobór Trydencki (1545-1563) księgi liturgiczne pozostawały w użytku praktycznie niezmienne aż do Soboru Watykańskiego II (1962‑1965), który stał się kolejnym punktem zwrotnym w historii tych ksiąg. Do tego momentu w całym Kościele używano jednakowych ksiąg, których w żaden sposób nie wolno było zmieniać, nad czym pilnie czuwała Stolica Apostolska. Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II wprowadziła w tej kwestii znaczące zmiany. Uwzględniono postulaty zawarte w Konstytucji o liturgii Sacrosanctum concilium, gdzie czytamy, że „liturgia składa się z części niezmiennej, pochodzącej z ustanowienia Bożego, i części podlegającej zmianom, które z biegiem lat mogą, a nawet powinny być zmienione, jeżeli wkradły się do nich elementy, które niezupełnie odpowiadają wewnętrznej naturze samej liturgii, albo jeżeli te części stały się mniej odpowiednie. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru