Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
O oświacie polonijnej w Wielkiej Brytanii

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2015

Z Aleksandrą Podhorodecką, prezesem Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, rozmawia Leszek Wątróbski.

Jakie cele merytoryczne stawia przed sobą Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii?
Celem głównym Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii jest utrzymanie łączności pomiędzy polskimi szkołami sobotnimi i pomoc w zakładaniu nowych. Ponadto PMS wydaje podręczniki, czasopisma i pomoce szkolne, organizuje konferencje dla nauczycieli i młodzieży poświęcone nauczaniu języka i literatury polskiej. Organizuje konkursy literackie i wiedzy o Polsce, wycieczki międzyszkolne, kursy przygotowawcze dla uczniów, prowadzi wreszcie własną księgarnię.
PMS przeprowadza również egzaminy z języka polskiego na różnym poziomie. Egzaminy te stanowią w Anglii odpowiednik polskiej małej matury. Egzaminy A2 Level są świadectwem ukończenia szkoły średniej i od jego wyniku często zależą perspektywy uzyskania pracy w Anglii lub dostania się na studia wyższe. Egzaminy kategorii „AS” i „A2” Level są przeprowadzane pod auspicjami angielskiego inspektoratu AQA, z którym PMS współpracuje.
Działająca w Wielkiej Brytanii Polska Macierz Szkolna sprawuje opiekę nad stu trzydziestoma szkołami przedmiotów ojczystych (polskie szkoły sobotnie), w których naucza się języka polskiego, historii i geografii Polski oraz religii. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru