Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Powrót do źródła

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2015

W tegoroczny okres Wielkiego Postu idealnie wpisuje się przygotowujący nas do przeżycia w przyszłym roku 1050. rocznicy chrztu Polski program duszpasterski Kościoła w Polsce ze swoim hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”! Autentyczne nawrócenie jest odnowieniem w sobie stanu łaski, osobowej więzi z Bogiem, jaką otrzymaliśmy w sakramencie chrztu. To w źródle chrzcielnym zostaliśmy zrodzeni do nowego życia dzieci Bożych, narodziliśmy się do wspólnoty z Bogiem i braćmi we wspólnocie Kościoła. Stąd potrzeba powrotu w Wielkim Poście do źródła chrzcielnego. Już kiedyś na naszych łamach zwracałem uwagę, że ten chrzcielny aspekt Wielkiego Postu często ginie zarówno w liturgii, jak i w naszej pobożności, koncentrującej się raczej wokół rekolekcji, spowiedzi, pieśni i nabożeństw pasyjnych.
W autentycznym nawróceniu chodzi o odnowienie naszego osobowego związku z Chrystusem. Soborowa „Konstytucja o liturgii”, nie pomniejszając wagi pokuty, postu czy kontemplacji męki Pańskiej, podkreśla właśnie konieczność wielkopostnego przypomnienia sakramentu chrztu i tego, co z niego wynika (n. 109-110). Ten czterdziestodniowy czas przygotowania zmierza do tego, aby ochrzczeni mogli w Wigilię Paschalną z zapalonymi świecami uroczyście odnowić przyrzeczenia chrzcielne, czyli po raz kolejny świadomie i konsekwentnie opowiedzieć się za Chrystusem, potwierdzając tym samym gotowość naśladowania Go w codziennym życiu.
Do sakramentu chrztu w Wielkim Poście nawiązuje często liturgia oraz słowo Boże i teksty modlitw kolejnych wielkopostnych niedziel. Dla już ochrzczonych jest to wielkie wołanie o odnowienie przymierza z Bogiem, o powrót do gorliwości w wierze wynikającej właśnie z chrzcielnego obdarowania.
W Wielkim Poście nie chodzi więc ani o chwilowe zmiany, ani o nagłą rewolucję, nie chodzi tylko o różnego rodzaju wyrzeczenia, modlitwy czy podejmowane dzieła miłosierdzia. One są ważne o tyle, o ile prowadzą do trwałej wewnętrznej odnowy, która powinna rozlewać się na cały kolejny rok naszej pielgrzymki wiary. Stąd już w Środę Popielcową jesteśmy zaproszeni do tego, aby wraz z przyjęciem popiołu na głowy spojrzeć na chrzcielnicę, gdzie wszystko się zaczęło…
W orędziu na tegoroczny Wielki Post Papież Franciszek napisał: „Chrześcijanin to człowiek, który pozwala Bogu, aby go przyoblókł w swoją dobroć i swoje miłosierdzie, aby go przyoblókł w Chrystusa, żeby stał się tak jak On sługą Boga i ludzi. […] Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby pozwolić Chrystusowi, by nam usłużył, a przez to stać się takim jak On” (n. 1). Stać się takim jak Chrystus, to nic innego, jak przywrócić w sobie stan dziecięctwa Bożego, jak pokonać „globalizację obojętności”, o której mówi Papież Franciszek, a która zagraża współcześnie także wielu ochrzczonym.
Zapraszając do lektury marcowego numeru naszego miesięcznika, życzę wszystkim Czytelnikom, aby ten święty czas Wielkiego Postu był otwarciem serca na Pana Boga, na Jego oczyszczającą łaskę, by był to czas owocnego powrotu do gorliwości chrzcielnej.

 

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru