Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Teologia hymnów brewiarzowych Wielkiego Postu i Wielkanocy

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2015

Chrystus dokonał odkupienia ludzi i uwielbienia Boga przez paschalne misterium swojej męki i zmartwychwstania. Raz do roku na Wielkanoc, w swoje największe święto, Kościół uroczyście wspomina i przeżywa tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. W Wielkim Poście przygotowuje się do tych dni, zaś w okresie wielkanocnym żyje radością zmartwychwstania. Hymny tych dwóch okresów pomagają nam wchodzić duchowo w ten długi i wyjątkowy czas w całym roku liturgicznym.

Hymny brewiarzowe Wielkiego Postu do soboty piątego tygodnia
Czas Wielkiego Postu przygotowuje wiernych do obchodu Paschy przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Posiada własne hymny, które ukazują duchowy stan człowieka, wzywają do nawrócenia i przemiany, bo tylko tak możemy przygotować się do nadchodzących świąt. Godzina czytań, jutrznia i nieszpory w wydaniu łacińskim Liturgii godzin zawierają hymny odmawiane w oficjum niedzielnym i w oficjum dni powszednich. W wydaniu polskim dodano jeszcze – do wyboru – dodatkowe hymny na dni powszednie.
Hymn niedzielny godziny czytań zaczyna się od wezwania do szczerej pokuty w tym zbawiennym okresie czterdziestu dni umartwienia, bo tego nas uczy natchniony zwyczaj. Nawołuje do tego dawny nakaz prawa, napomnienia proroków, ale przede wszystkim sam Chrystus – Król i Stworzyciel wszechświata, który pościł czterdzieści dni na pustyni. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru