Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek
GŁOŚCIE EWANGELIĘ NA DACHACH!

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2015

Katecheza o nowej ewangelizacji dla młodzieży z klas gimnazjalnych i szkół średnich.

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio (nr 33) wskazał trzy typy ewangelizacji prowadzonej przez Kościół:
– działalność misyjną wśród niewierzących (zwaną ad gentes),
– działalność duszpasterską wśród chrześcijan,
– nową ewangelizację wśród ochrzczonych, którzy utracili żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła.
I właśnie nową ewangelizację Kościół uznaje dziś za priorytet działania, bo poczynając od drugiej połowy XX wieku szczególnie cywilizacja europejska naznaczona została silnymi nurtami sekularyzacyjnymi, co spowodowało odchodzenie od wiary coraz szerszych kręgów wiernych. Z tego powodu Papież-Polak przy różnych okazjach przypominał wiernym o ich powołaniu do głoszenia orędzia Ewangelii. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru