Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać
Chrystus i Jego misterium w psalmach liturgii godzin

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2015

Psalmy od samego początku kształtowania się chrześcijańskiej modlitwy były jej bardzo ważną częścią. Chociaż są one pieśniami Starego Testamentu, to uczniowie Chrystusa w naturalny sposób uczynili z nich swoją własną modlitwę, odczytując je i interpretując jako teksty mówiące o ich Mistrzu. Z biegiem czasu psalmy zajęły szczególnie znaczące miejsce w kształtującej się codziennej modlitwie liturgicznej, a liturgia godzin stała się miejscem, w którym psalmy odnajdują pełny sens, gdyż odczytuje się je tam w kontekście i w świetle misterium Jezusa Chrystusa.
Aby zrozumieć właściwy sens psalmów w liturgii godzin należy wziąć pod uwagę najpierw ich sens dosłowny, czyli znaczenie, jakie daje im sama Biblia. Następnie koniczne jest uświadomienie sobie, jak ważne miejsce zajmują psalmy w modlitwie chrześcijańskiej. Dopiero wtedy możliwe będzie odkrycie ich sensu chrześcijańskiego-paschalnego, czyli odczytanie ich w świetle Jezusa Chrystusa i misterium Jego Paschy. Liturgia godzin bierze pod uwagę wszystkie te znaczenia psalmów i dzięki temu każdego dnia umożliwia Kościołowi właściwą, chrześcijańską i chrystologiczną modlitwę ich słowami.

Psalmy a życiowe doświadczenie człowieka Biblii
Psalmy są modlitwą Izraela, czyli modlitwą Ludu Bożego Starego Przymierza. Powstały w konkretnej kulturze i skierowane były do konkretnych ludzi. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru