Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Janusz Królikowski
„Miłosierdzie Boga […] konkretnym faktem”

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2015

„[Boże], przemilczać Twoją chwałę mogą tylko ci,
którzy nie rozważają Twego miłosierdzia,
a ja, rozpoznawszy je,
z samego dna mej duszy sławię Ciebie”.
(św. Augustyn, Wyznania 6, 7)


„Miłosierdzie daje nam do rąk moc przerobienia świata na lepszy” – Paul Claudel zapisał w swoim Dzienniku to bardzo znamienne spostrzeżenie (Dziennik 1904-1955, Warszawa 1977, s. 100). Odzwierciedla się w nim nie tylko typowe dla francuskiego dramaturga i myśliciela głęboko teologiczne i teocentryczne postrzeganie każdej rzeczywistości, ale także głębokie doświadczenie tego, kto uczciwie i wnikliwie patrzy na skutki, które objawienie Boże wywarło w dziejach. Bóg ukazał się łaskawie i miłosiernie człowiekowi, aby otworzyć przed nim drogę prowadzącą do osiągnięcia zbawienia, ale także po to, by dać człowiekowi do dyspozycji treści intelektualne i duchowe, które mogą posłużyć do dokonania przemiany świata, wskazując mu to, co lepsze, czego człowiek nieustannie szuka w swoich dziejowych poczynaniach. Wiliam Szekspir w Hamlecie trafnie zauważył, że „Bóg nadaje formę naszym przeznaczeniom”.
Nie jesteśmy w stanie do końca wykazać, jak bardzo chrześcijański obraz Boga wpłynął na sposób i kształt postrzegania świata, na ludzkie obyczaje i postawy, na wzajemne odnoszenie się ludzi do siebie, jak wpłynął także na postęp intelektualny, moralny i duchowy itd. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru