Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – programem na całe życie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2015

Tegoroczny rok duszpasterski, upływający pod hasłem: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, dobiega końca. Zazwyczaj słyszymy to wezwanie przed szczególnymi okolicznościami, jak Święta Paschalne lub – jak to jest w tym przypadku – podczas przygotowań do jakichś szczególnych wydarzeń – rocznicy chrztu Polski. Warto wziąć sobie te słowa do serca na dłużej, nawet na całe życie, wszak hasło roku zostało zaczerpnięte z Ewangelii, ta zaś obowiązuje nas zawsze. Może nawet w jakiś tajemniczy sposób słowa te będą aktualne i po przekroczeniu progu śmierci. Oczywiście, wspólnota zbawionych nawrócenia już nie potrzebuje, a rzeczywistości nieba wiara i nadzieja nie są potrzebne, trwa jedynie miłość. Jednak zgodnie z zasadą Deus semper maior i słowami Chrystusa Pana: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (Łk 21,33) tegoroczne hasło w jakiś sposób będzie aktualne! Być może w niebie, oświeceni lumen gloriae, będziemy poznawać Boga coraz bardziej, a prawdy wiary, które towarzyszyły nam w ziemskiej wędrówce, uzyskają nowy, oczywisty, choć niewyczerpalny wymiar.

Nawrócenie pierwsze – chrzest
Zawsze jest pierwsze nawrócenie i posiada ono sakramentalną rangę. Jest nim chrzest – jeden z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, który obok bierzmowania i Eucharystii zachowuje czcigodną rangę pierwszeństwa, choć początkowo nie rozdzielano tych sakramentów, jak to jest w praktyce obecnej. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru