Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Sochoń
Jubileuszowe odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2016

Obecny rok w polskiej rzeczywistości społeczno-religijnej jest wyjątkowy. Z oczywistej racji, obchodzimy bowiem 1050. rocznicę przyjęcia przez Polaków chrztu, a przez to włączenia się w krąg chrześcijańskiej wizji świata, kultury i rozumienia tego, kim w swej istocie jest człowiek, odtąd rozpoznawany jako stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Od tamtego historycznego momentu rozpoczęło się też tworzenie przez Mieszka, księcia Polski, jednolitego państwa, które – mimo wielu dziejowych przeciwności, narastających zwłaszcza podczas zaborów i komunistycznego zniewolenia po zakończeniu II wojny światowej – zachowało do dzisiaj swą historyczną ciągłość. Pozostajemy w pełni narodem suwerennym, pielęgnującym z godnością cywilizacyjne zdobycze katolicyzmu, choć wobec wyzwań nowoczesności nie zawsze potrafimy zachowywać się w sposób ewangeliczny. W każdym razie żadnemu z naszych wrogów nie udało się zdławić w nas konfesyjnego stylu życia, patriotycznej więzi z Kościołem, właściwie pojętej tolerancji i wrażliwości na dobro wspólne. W kształtowaniu tej wspólnotowej postawy fundamentalną rolę odegrało chrześcijaństwo oraz szczególny rys jego duchowości, powiązany z kultem Matki Najświętszej. Jej osoba, jako Matki i Królowej, wrosła na trwale w narodową świadomość, stając się jedną z oznak tożsamości narodowej, symbolem wolności zarówno w wymiarze religijnym, jak i społecznym. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru