Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Szymon Stułkowski
Nowy rok pastoralny 2016/2017: Idźcie i głoście

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2017

Dobiega końca duszpasterska droga odnowy przymierza chrzcielnego, jaką Kościół katolicki w Polsce wybrał na lata 2013-2017. Decyzja Konferencji Episkopatu Polski (KEP), by ukierunkować działania pastoralne na zagadnienie chrztu, związana była z przypadającą w 2016 roku 1050. rocznicą chrztu Polski. Komisja Duszpasterstwa KEP we współpracy ze Stowarzyszeniem Pastoralistów Polskich wypracowała wizję czteroletniego programu pracy duszpasterskiej, która streszcza się w słowach: Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Plan pastoralny na lata 2013-2017 prowadził od wiary przez nawrócenie i chrzest do misji. Na pierwszy rok (2013/2014) wybrano hasło: Wierzę w Syna Bożego, na drugi (2014/2015): Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, na trzeci (2015/2016): Nowe życie w Chrystusie i na czwarty (2016/2017): Idźcie i głoście. Każdy rok pracy złączony był ze znakiem z liturgii chrztu. Były nimi: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz w ostatnim roku olej. Znaki te miały pomóc ochrzczonym w odnowieniu łaski tego sakramentu i w odkrywaniu godności i misji, jaką otrzymali. Program duszpasterski był wprowadzany w życie na różnych poziomach: ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym i rodzinnym. Najważniejsze jest realizowanie tej drogi na dwóch ostatnich poziomach.

Droga pracy duszpasterskiej, którą obrał Kościół w Polsce, nie jest niczym nowym, idzie nią bowiem wiele współczesnych ruchów odnowy Kościoła. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru