Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Bóg powołuje człowieka

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2017

Przez powołanie rozumie się skłonność do życia w określonym stanie, wykonywanie jakiejś funkcji lub zawodu. Słowo to posiada w dużej mierze zabarwienie religijne. W chrześcijaństwie oznacza dialog, jaki toczy się w wolności między Bogiem a człowiekiem. Bóg obdarza powołaniem – człowiek, odpowiadając na to wezwanie, je realizuje. Wybór ten związany jest później z pełnieniem jakiejś misji. Niekiedy sama idea powołania rozumiana była bardzo ekskluzywnie, ale trzeba mocno podkreślić, że Bóg zwraca się do każdego, a to oznacza, że każdy jest przez Niego powołany.

 

Bóg powołuje od zawsze

Biblijna historia zbawienia, można tak powiedzieć, jest historią powołania człowieka przez Boga i odpowiedzią, jakiej człowiek udziela. Podczas powoływania Bóg obdarza człowieka pewną misją do spełnienia, posłannictwem. Opisy powołania należą do najpiękniejszych stron biblijnych i najczęściej przywołują takie postaci, jak Abraham, Mojżesz, Izajasz czy celnik Mateusz. Powołany wypełnia konkretną funkcję: proroka, nauczyciela, króla. Wielkie starotestamentalne postacie pełniły taką funkcję wobec ludu, choć należy podkreślić, że zaszczyt wybrania jest w istocie przyjęciem na siebie zobowiązań wynikających z powołania Izraela do świadczenia o Bogu wobec innych narodów.

Można jednak powiedzieć, że pierwsze powołanie pojawia się przy stworzeniu człowieka – Bóg wzywa go, by czynił sobie ziemię poddaną. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru