Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Jezus Chrystus – Apostoł Boga Ojca – Apostoł miłości miłosiernej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2017

W rozmowie z Samarytanką Pan Jezus wypowiada znamienne słowa: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło” (J 4,34). Później, w tak zwanej Mowie eucharystycznej, której tłem była jedna z bardziej burzliwych dyskusji z Żydami, Pan Jezus powiedział: „[…] ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał” (J 6,38). W świetle tych wypowiedzi zauważamy, że Jezus Chrystus, będąc Mistrzem Apostołów, niejako sam jest apostołem. Ks. prof. Wincenty Granat w jednym z artykułów nazwał Pana Jezusa Apostołem miłości miłosiernej. Przypomina, że miłość Boża jest źródłem wszelkiego bytu, a miłość stwórcza znajduje swe dopełnienie w miłości odkupieńczej.

 

Miłość stwórcza

Na pytanie, dlaczego Bóg stworzył świat, moglibyśmy udzielić następującej odpowiedzi: bo taka była Jego wola. Dociekając dalej, jakie były motywy Jego woli, odpowiedzi już się komplikują. Namysł nad Objawieniem pozwala nam jednak odpowiedzieć, że uczynił to z miłości. W sześciodniowym opisie stworzenia niczym refren pojawia się stwierdzenie, że cokolwiek Bóg stworzył, było dobre. Dobroć może pochodzić tylko z dobroci! Wyraźnie do pierwszych słów Księgi Rodzaju nawiązuje św. Jan w Prologu do swojej Ewangelii. Apostoł uzupełnia starotestamentalną myśl stwierdzeniem, że wszystko stało się dzięki Słowu, które jest tożsame z Jezusem Chrystusem (por. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru