Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Grzebień
Biblijna prehistoria widziana oczami wiary

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2017

Biblia jako słowo Boga zawiera przede wszystkim konkretny przekaz dla i o stworzeniu. Rozważając opis stworzenia świata, już w pierwszych słowach widzimy fundamentalną prawdę nie tylko w aspekcie dogmatu wiary, ale także w sensie egzystencjalnym i etycznym. Świat nie powstał w wyniku ślepego przeznaczenia czy przypadku. Pochodzi on z wolnej woli Boga, który z miłości zechciał dać ludziom uczestnictwo w swoim bycie, w swojej mądrości, dobroci i pięknie. Biblijny tekst Hymnu o stworzeniu, który – jak było to wspomniane w poprzednim numerze „Mszy Świętej” – jawi się jako pieśń liturgiczna, na przestrzeni wieków był niezwykle bogatym źródłem artystycznej inspiracji. Dzieła muzyczne, które powstawały na przestrzeni dziejów, podkreślały to wydarzenie również jako początek ludzkiego artyzmu. Wskazanie obecności Ducha, który unosi się nad wodami, co w języku hebrajskim wyrażane jest przez słowo ruah, a oznacza „tchnienie”, pozwala nam odkryć sens pojęcia „natchnienie”. Autentyczne „natchnienie” zawiera w sobie ślad owego „tchnienia”, którym Duch Stwórcy od początku przenikał stworzenie. „Natchnienie przejawiające się w twórczości artystycznej jest działaniem owej niebieskiej łaski. Dzięki niej człowiek ma możliwość zbliżenia się w jakiejś mierze do Absolutu, który choć go przerasta, to jednak pociąga i fascynuje. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru