Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Apostolskie funkcje świeckich

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2017

Nakaz nauczania i udzielania sakramentów otrzymali przede wszystkim Apostołowie. Nosi on miano ostatniego polecenia i kończy Ewangelię św. Mateusza (Mt 28,18-20). Jezusowe polecenie przeszło z Apostołów na ich następców – biskupów. Jednak wszyscy ci, którzy otrzymali chrzest, uczestniczą w mesjańskiej godności Jezusa, na którą składa się posłannictwo kapłańskie, prorockie i królewskie. Sakrament bierzmowania jest pogłębieniem procesu utożsamiania się ochrzczonego z Chrystusem i jest mandatem do wypełniania apostolatu.

 

Funkcja kapłańska

Jedynym Arcykapłanem Nowego Przymierza jest Jezus Chrystus. Wszyscy, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie, czy to przez sakrament święceń, czy przez chrzest i bierzmowanie, są kapłanami przez Niego i z Nim. Kapłaństwo jako takie posiada szereg funkcji, ale najbardziej powszechną i wspólną wszystkim jest składanie Bogu ofiar. Innymi słowy, przez kapłaństwo rozumie się taką funkcję, która umożliwia stanięcie przed Bogiem, aby przez złożenie miłej Mu ofiary uzyskać łaskę i zjednoczyć się z Nim. Wierni świeccy, na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania, mają prawo i obowiązek uczestniczyć w Najświętszej Ofierze, włączając w nią swoje życie i siebie samych. Ofiarowanie się Bogu w sakramencie Eucharystii posiada swoją skuteczność na mocy tożsamości Ofiary Chrystusa dokonanej na krzyżu i jej liturgicznego uobecnienia. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru