Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marcin Stefanik SChr
Zasady życia służby liturgicznej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2017

Króluj nam, Chryste!

Przed kolejnym III rokiem formacji zachęca się, aby przeprowadzić rekolekcje. Oparte są one o zasady życia służby liturgicznej. Nie chodzi jedynie o ich przedstawienie, ale wypracowanie takiego stylu życia członków służby liturgicznej, by właśnie służba charakteryzowała całą postawę człowieka.

Wprowadzając w pierwszy dzień rekolekcji, uświadamia się uczestnikom, że każda wspólnota dla swego funkcjonowania potrzebuje jakichś reguł. Pan Bóg już w raju nadał człowiekowi pewne zasady, aby ten był szczęśliwy. Narodowi Wybranemu przekazał przykazania, aby znał drogę, jaką chce go poprowadzić. I współcześnie funkcjonujące grupy, wspólnoty, zakony potrzebują form nie tylko dyscyplinujących, ale przede wszystkim ciągle przypominających o priorytetach w formacji i życiu. Te zasady są tak naprawdę pomocą w uświadomieniu sobie powołania, pomocą w jego odczytaniu, przyjęciu i realizowaniu. 

Ukazanie Boga jako sprawcy wszystkiego, Tego, który jest inicjatorem każdego powołania, jest tematem drugiego dnia rekolekcji. Bez właściwej relacji do Chrystusa i Jego Kościoła nic dobrego dziać się nie może, bo pozostanie jedynie ludzkim działaniem, które prędzej czy później się rozpadnie, ponieważ nie będzie miało solidnego fundamentu, opartego na Tym, który jest jedynym prawdziwym fundamentem. Poza tym ostatecznym celem życia człowieka nie jest to, aby jedynie siebie zrealizować, ale by w pełni uczestniczyć w życiu z Bogiem. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru