Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (uroczystość)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2017

Kościół od początków wyrażał przekonanie, iż Maryja, od wieków wybrana na Matkę Syna Bożego, została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Nie przypadkowo w scenie zwiastowania archanioł Gabriel zwrócił się do Niej: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” (Łk 1,28). Oficjalnie dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony przez papieża Piusa IX (1846‑1878) w dniu 8 grudnia 1854 roku bullą Ineffabilis Deus (Niewyrażalny Bóg). W 1858 roku podczas objawień w Lourdes Maryja sama potwierdziła tę prawdę wiary, przedstawiając się Bernadecie Soubirous „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

W liturgii tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Kościół upamiętnia oddzielnym obchodem celebrowanym 8 grudnia w najwyższej randze (uroczystość). Jego początków należy upatrywać w Kościele wschodnim, gdzie w VII wieku znane było święto „poczęcia św. Anny”, zamieszczone w kalendarzu pod datą 9 grudnia. W IX wieku za sprawą pielgrzymów zaczęło ono stopniowo przenikać do Kościoła zachodniego pod nazwą Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W 1477 roku papież Sykstus IV (1471-1484) ustanowił je dla diecezji rzymskiej, a w roku 1708 papież Klemens XI (1700-1721) rozciągnął je na cały Kościół.

W kolekcie mszalnej uroczystości podkreślono, iż Bóg przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachował Maryję od wszelkiej zmazy. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru