Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Grzebień
Cantare amantis est! Śpiewanie to sprawa miłości! Wprowadzenie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2018

W Kościele zakończył się czteroletni program duszpasterski nawiązujący do sakramentu inicjacji chrześcijańskiej, jakim jest chrzest święty. Przeżywanie tajemnicy chrztu świętego miało za cel uświadomienie wiernym ich włączenia do wspólnoty Kościoła oraz konieczności wzrastania w wierze. Dla człowieka ochrzczonego każdy dzień to wezwanie do nawracania się i pracy nad swoim życiem. Wynika to z przyjętego chrztu świętego, a także z odpowiedzialności za drugiego człowieka poprzez dawanie świadectwa wypływającego z wiary. Świadomość otrzymanego daru powinna uzdalniać wierzących do jeszcze większego działania w kierunku coraz dojrzalszego korzystania z darów łaski. Dlatego Kościół, towarzysząc na tej drodze wiernym, proponuje dwuletni program kierujący nasze myśli ku sakramentowi bierzmowania. Sakrament bierzmowania jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej otwiera nas jeszcze bardziej na świadomość otrzymanych darów Ducha Świętego, który uzdalnia nas do działania i umacnia w nas miłość. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich (Dz 2,4): „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a to powoduje, że nasze działanie jest uświęcane Jego łaską. 

Wiara, którą otrzymujemy w darze, uzdalnia nas do szerszego spojrzenia na nasze życie jako obdarowanych. Otrzymane dary są po to, by dzielić się nimi z tymi, których Bóg stawia na naszej drodze. Dar musi ubogacać nie tylko mnie, ale także drugiego człowieka. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru